Beperking aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Good-Clean met uiterste zorg samengesteld. Wij bieden echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, toezegging of vrijwaring met betrekking tot de volledigheid, juistheid en actualiteit van deze informatie.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Good-Clean aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie en tarieven.